Vår båtvärd

Vår brygga är alltid bemannad så att du kan känna dig säker på att få all nödvändig information som behövs för en trygg och säker tur! Här nedan kommer lite saker som kan vara bra att tänka på innan ni ger er ut på ert äventyr:

1

Säkerställ att båten är hel och ren

Meddela vår båtvärd om båten mot all förmodan inte skulle vara ren och hel innan avfärd
2

Se till att alla är redo för avfärd

På bryggan hjälper vår båtvärd er med flytvästar i rätt storlek. Vi har västar från 3kg upp till 90+kg.
Innan ni sätter er kan ni med fördel använda de dynor som finns i båtens bakre förvaring.
3

Säkerställ att alla sitter ner och ta del av säkerhetsföreskrifterna

Viktigt!
4

Starta båtens motor

Det gör du med mobilen genom att gå in på länken du har fått via sms/email
5

Koppla loss tampen från bryggan

Detta gör ni enkelt genom att klicka av den från bryggfästet eller så får ni hjälp av vår båtvärd
6

Kasta loss!

Skepp o hoj! Ni är nu kapten på er egna elbåt!
Hur man avslutar resan
1

Lägg till långsamt med aktern mot Lejontrappan och låt vår båtvärd ta emot er

Kör in med låg fart och kontrollera så fändrarna hänger ut.
2

Stäng av motorn från mobilen

Samma länk du fick för att starta båten, stänger du också av båten med.
3

Koppla på tamparna mot bryggfästena

4

Avstigning

Stig av en och en och lägg tillbaks flytvästarna i kistan på bryggan. Sist av båten är kapten!
5

Säkerställ att båten är ren och fin och allt skräp är tömt

6

Klar!

Håll er längs kajkanterna när ni färdas på Göta Älv och väj alltid för större båtar!