Hur man startar båten:

1

Säkerställ att båten är hel och ren

Kontakta oss om båten mot all förmodan inte skulle vara ren och hel innan avfärd
2

Koppla loss elsladden

3

Stäng igen bottenventilen

Viktigt!
4

Starta båtens motor

Det gör du med mobilen genom att gå in på länken du har fått via sms/email
5

Koppla loss tampen från bryggan

Detta gör ni enkelt genom att klicka av den
6

Kasta loss!

Skepp o hoj! Ni är nu kapten på er egna elbåt!
Hur man avslutar resan
1

Lägg till långsamt med aktern mot Lejontrappan och klicka på/i tampen

2

Stäng av motorn från mobilen

Samma länk du fick för att starta båten, stänger du också av båten med.
3

Koppla till elen

Anslut elsladden i uttaget som finns vid bryggan du lagt till mot
4

Öppna upp bottenventilen

5

Säkerställ att båten är ren och fin och allt skräp är tömt

6

Klar!

Håll er längs kajkanterna när ni färdas på Göta Älv och väj alltid för större båtar!